Nu er han duk­ket op i li­ve

Ekstra Bladet - - FLASH! - ULRIK BACHMANN ul­ba@eb.dk

Den rus­si­ske jour­na­list Ar­ka­dy Bab­chen­ko, som i tirs­dags blev meldt lik­vi­de­ret i Ukrai­nes ho­ved­stad, er i li­ve og har det godt.

Bab­chen­ko duk­ke­de op på en pres­se­kon­fe­ren­ce på ukrainsk tv i går. Og her kun­ne han alt­så forta­el­le, at ryg­tet om hans død var sta­er­kt over­dre­vet. Han tak­ke­de sam­ti­dig de ukrain­ske sik­ker­heds­styr­ker for at ha­ve red­det hans liv.

Bab­chen­ko er en af Ruslands mest kend­te krigskor­re­spon­den­ter og tid­li­ge­re sol­dat. Men han hav­de for­ladt sit hjem­land, for­di han fryg­te­de for sit liv. Han blev iføl­ge pres­se­rap­por­ter tirs­dag skudt og dra­ebt i sit hjem i den ukrain­ske ho­ved­stad, Ki­jev.

Che­fen for Ukrai­nes sik­ker­heds­styr­ker, Va­syl Hrytsak, sag­de un­der pres­se­mø­det, at drabs­hi­sto­ri­en var ar­ran­ge­ret for at ’ud­stil­le rus­si­ske agen­ter’. Hi­sto­ri­en om dra­bet blev skabt for at for­hin­dre et egent­ligt og na­ert fo­re­stå­en­de an­greb på man­den.

Bab­chen­kos ko­ne hav­de tid­li­ge­re for­talt, at Bab­chen­ko var ble­vet skudt i ryg­gen, da han for­lod par­rets lej­lig­hed i by­en.

Den tid­li­ge­re film­pro­du­cent

vil ik­ke la­de sig af­hø­re af en storjury i New York. Storjury­en skal af­gø­re, hvor­vidt han skal til­ta­les for vold­ta­egt og an­dre seksu­el­le over­greb. Det si­ger han i en er­kla­e­ring, ef­ter at han har få­et af­vist en be­ga­e­ring om me­re tid til at for­be­re­de sig på en af­hø­ring. We­in­ste­in står i New York over for an­kla­ger fra to kvin­der om vold­ta­egt og kri­mi­nel­le se­xover­greb.

FO­TO: RITZAU SCAN­PIX

Ar­ka­dy Bab­chen­ko er en af Ruslands mest kend­te krigskor­re­spon­den­ter.

FO­TO: AP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.