An­gre­bet i Liè­ge var ter­ror

Ekstra Bladet - - FLASH! -

Den bel­gi­ske an­kla­ge­myn­dig­hed si­ger, at an­grebs­man­den, der i tirs­dags dra­eb­te tre per­so­ner i den bel­gi­ske by Liè­ge, råb­te ’al­la­hu ak­bar’ fle­re gan­ge, da han af­fy­re­de skud. Rå­bet be­ty­der ’Gud er størst’ på ara­bi­sk.

Dra­be­ne be­teg­nes af an­kla­ge­myn­dig­he­den som ’ter­r­or­drab’, skri­ver AP.

I går kom det frem, at an­grebs­man­den, der er iden­ti­fi­ce­ret som Benja­min Her­man, og­så skal ha­ve dra­ebt en fjer­de per­son i man­dags.

Det op­ly­ser den bel­gi­ske in­den­rigs­mi­ni­ster, Jan Jam­bon, til me­di­et RTL.

Den dra­eb­te mand har sid­det fa­engs­let sam­ti­dig med Her­man. Han blev iføl­ge in­den­rigs­mi­ni­ste­ren dra­ebt med en stump gen­stand.

Benja­min Her­man har iføl­ge po­li­tikil­der, der har ud­talt sig til nyheds­bu­reau­et AFP, sid­det fa­engs­let for rø­ve­ri, over­fald og salg af stof­fer. 18 ti­mer og 45 mi­nut­ter. 16.700 ki­lo­me­ter.

Så lang er den fly­ru­te fra Chan­gi-luft­hav­nen i Sin­ga­po­re til luft­hav­nen i Newark lidt uden for New York i USA, som fly­sel­ska­bet Sin­ga­po­re Air­li­nes i går an­non­ce­re­de.

Det gør den til ver­dens la­eng­ste di­rek­te fly­ru­te.

Før­ste fly på ru­ten let­ter til ok­to­ber, og der vil va­e­re dag­li­ge af­gan­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.