Hvil­ken her­lig duft

Ekstra Bladet - - NATIONEN! -

Jeg har net­op be­søgt den lil­le ø Hjor­tø syd for Svend­borg.

Det var slå­en­de, at der lug­te­de helt rig­tigt og friskt på den lil­le ø midt i ha­vet.

Der er ik­ke la­en­ge­re dyr­ke­de og gø­de­de mar­ker på øen.

De fle­ste dan­ske­re tror, at der skal lug­te af lort og gyl­le på lan­det. Men hvor­for skal vi fin­de os i, at fle­re tu­sin­de svi­ne­fa­brik­ker med 30 mil­li­o­ner svin skal for­pe­ste luf­ten over det me­ste af lan­det?

Ik­ke ba­re ven­ti­la­tion­s­luf­ten fra svi­ne­fa­brik­ker­ne 365 da­ge om året for­pe­ster, men og­så – i sa­er­de­les­hed –stan­ken fra fa­e­ka­li­er­ne, når der kø­res gyl­le på mar­ker­ne, er slem.

Stop nu det svi­ne­ri. Hol­ger Øster Mor­ten­sen Li­se­lyst

Pra­est­holm Mark

Od­der

PRIVATFOTO

Hol­ger Øster Mor­ten­sen har haft en dej­lig op­le­vel­se på Hjor­tø.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.