Vel­be­kom­me, DF

Ekstra Bladet - - NATIONEN! -

DF vil ved lov gen­nemtvin­ge, at der ser­ve­res svi­ne­kød mindst én gang ugent­ligt i de dan­ske dag­in­sti­tu­tio­ner.

Des­u­den vil par­ti­et ved lov for­by­de ser­ve­ring af hal­lalslag­tet kød.

Beg­ge ide­er vi­ser, hvor lidt DF ved om dis­se ting. De to lov­for­slag er re­gu­la­ert dik­ta­tur.

Svi­ne­kød er me­get sund­heds­far­ligt. Det er der­for for­nuf­tigt, at bå­de jø­der, krist­ne og mus­li­mer und­går at spi­se det.

Hvad hal­lalslag­tet kød an­går, er der en imam, som på ara­bi­sk frem­si­ger blandt an­det en bøn. En slags fa­el­les bord­bøn i en tid, hvor man­ge ik­ke la­e­rer at be­de bord­bøn.

Ef­ter bøn­nen si­ger ima­men på ara­bi­sk: ’I Guds navn!’ Da­gens ar­bej­de kan nu be­gyn­de i Guds navn.

Hvor man­ge virksomheder be­gyn­der da­gens ar­bej­de med en bøn?

Jens Pe­ter Lau­ge Gi­ver­sen Dad­del­lun­den 1

Es­b­jerg Ø

FO­TO: CHRI­STI­AN KLINDT SØLBECK

Jens Pe­ter Lau­ge Gi­ver­sen rev­ser Dansk Fol­ke­par­ti for for­sla­get om at ser­ve­re svi­ne­kød mindst en gang om ugen i dan­ske dag­in­sti­tu­tio­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.