End­nu en ny skat

Ekstra Bladet - - NATIONEN! -

Tid­li­ge­re over­borg­me­ster i Kø­ben­havn, Ritt Bjer­re­gaard (S), går i en ar­ti­kel i Ek­stra Bla­det ind for en be­ta­lings­ring i Kø­ben­havn.

I Oslo blev der ind­ført en be­ta­lings­ring for fle­re år si­den.

Po­li­ti­ker­ne er si­den gå­et helt amok, så­le­des at der nu er en be­ta­lings­sta­tion på hvert an­det ga­de­hjør­ne. Oslo-bor­ger­ne er i har­nisk over de hø­je af­gif­ter.

Jeg vil på den­ne må­de ad­va­re kø­ben­hav­ner­ne mod po­li­ti­ke­re som Ritt Bjer­re­gaard, som kun er ude ef­ter at tøm­me kø­ben­hav­ner­nes teg­nebø­ger.

Et godt og vel­ment råd til Kø­ben­hav­ner­ne er: Gå ik­ke med til en be­ta­lings­ring. Det er ba­re en ny skat, som po­li­ti­ker­ne vil ind­fø­re. Hil­sen en ud­plyn­dret Oslo­bor­ger

Will Hartwig

EK­STRA BLA­DET 28. MAJ

Will Hartwig, der bor i Oslo, ad­va­rer mod Rit Bjer­r­re­gaards for­slag om en be­ta­lings­ring i Kø­be­navn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.