Sta­tion 2: Fra ven­ne­an­mod­ning til se­xaf­pres­ning, TV 2 20.50:

Ekstra Bladet - - TV-GUIDE -

Hvert år bli­ver børn og un­ge ud­sat for så­kaldt seksu­el af­pres­ning på in­ter­net­tet. På de so­ci­a­le me­di­er for­sø­ger ma­end – gemt bag fal­ske pro­fi­ler og ali­as­ser – at lok­ke un­ge pi­ger til at sen­de nø­gen­bil­le­der. Hvis det lyk­kes, prø­ver ger­nings­man­den at tvin­ge pi­gen til at ud­fø­re seksu­el­le hand­lin­ger. Det sker of­te un­der trus­len af, at pi­gens nø­gen­bil­le­der vil bli­ve of­fent­lig­gjort, hvis hun na­eg­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.