Fe­lix og va­ga­bon­den, DR1 20.30:

Ekstra Bladet - - TV-GUIDE -

Kon­di­to­ren Hen­ning blev hjem­løs for fem år si­den. Han be­slut­ter - sam­men med sin bed­ste ven, hund­en Fe­lix, - at cyk­le Dan­mark rundt. På de­res tur gen­nem lan­det mø­der de dan­sker­nes na­este­ka­er­lig­hed og ga­est­fri­hed. Se bl.a., når Hen­ning fin­der den per­fek­te shel­ter­plads i Skal­lerup.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.