Love Lo­cks, Ka­nal 4 20.00:

Ekstra Bladet - - TV-GUIDE -

Lind­sey Wil­son er re­dak­tør på et kunst­ma­ga­sin i New York, og hun rej­ser til Pa­ris for at skri­ve sin dat­ter op til den sam­me kunstsko­le, som hun selv gik på 20 år for­in­den. På tu­ren mø­der Lind­sey imid­ler­tid Ja­ck Bur­rows, der var hen­des ka­e­re­ste på col­le­ge, og de to op­da­ger hur­tigt, at ka­er­lig­he­den imel­lem dem på in­gen må­de er for­s­vun­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.