Nu vil Re­al og­så ha­ve Erik­sen

Ekstra Bladet - - SPORT - JONAS RYEFELT jry@eb.dk

Chri­sti­an Erik­sens navn kan na­er­mest ik­ke bli­ve var­me­re.

I de se­ne­ste uger har bå­de El Mun­do Depor­ti­vo og Sport, der beg­ge har ba­se i Bar­ce­lo­na, for­talt, at den dan­ske stjer­ne er en del FC Bar­ce­lo­nas pla­ner.

Se­ne­st for­tal­te sidst­na­evn­te, at Erik­sen står først for, hvis klub­ben ik­ke får fat i An­to­i­ne Gri­ez­mann fra At­le­ti­co Madrid.

Men Bar­ce­lo­na får kamp til stre­gen af ae­r­ke­ri­va­ler­ne fra Re­al Madrid, skri­ver Marca.

Den sto­re avis be­ret­ter, at der er pla­ner om en foryn­gel­se af trup­pen. Den kon­ge­li­ge klub skul­le va­e­re op­sat på at for­be­re­de post-Luka Mod­ri­ca­e­ra­en – den kro­a­ti­ske midt­ba­ne­stjer­ne run­der 33 i star­ten af sep­tem­ber.

VM gi­ver op­ma­er­k­som­hed

Chri­sti­an Erik­sen ro­ses for sin kre­a­ti­vi­tet og sam­men­lig­nes med Ja­mes Rod­ri­gu­ez, som Re­al Madrid køb­te ef­ter den se­ne­ste VM-slut­run­de. Co­lom­bi­a­ne­ren er dog rø­get vi­de­re til Bay­ern Mün­chen i mel­lem­ti­den. Avi­sen me­ner, at VM-slut­run­den kan bli­ve den per­fek­te ind­gang til Re­al Madrid for dan­ske Erik­sen.

Fyn­bo­en blev for­le­den spurgt til frem­tids­ud­sig­ter­ne, men hav­de ik­ke in­ter­es­se i at del­ag­tig­gø­re om­ver­den i den slags.

Erik­sen ro­ses for sin kre­a­ti­vi­tet og sam­men­lig­nes med Ja­mes Rod­ri­gu­ez

– In­gen kom­men­ta­rer. Det gi­der jeg ik­ke ta­le om, sag­de Erik­sen til Ek­stra Bla­det ved den lej­lig­hed.

Løn­for­hø­jel­se på vej

En­gel­ske The Te­le­graph for­tal­te li­ge­le­des først på ugen, at Erik­sen står til en kla­ek­ke­lig løn­for­hø­jel­se, hvis han va­el­ger at for­la­en­ge med Tot­ten­ham. Løn­nen skul­le va­e­re om­kring 100.000 pund (850.000 kro­ner) om ugen in­klu­si­ve bonus­ser.

Re­al Madrid har tid­li­ge­re hen­tet sto­re spil­le­re i Lon­don-klub­ben. Ga­reth Ba­le og Luka Mod­ric er blandt an­det kom­met til den span­ske ho­ved­stad af den vej.

FO­TO: LARS POUL­SEN

Lands­holds­stjer­nen Chri­sti­an Erik­sen er iføl­ge avi­sen Marca et varmt navn hos Los Blan­cos.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.