Hånd­bold­kvin­der vin­der EM-grup­pen

Ekstra Bladet - - NYHEDER - FO­TO: LARS POUL­SEN

De dan­ske hånd­bold­kvin­der er nu sik­re på at vin­de de­res kva­li­fi­ka­tions­grup­pe til EM­slut­run­den. Det står klart ef­ter 25-23-sej­ren over Slove­ni­en i af­tes.

Dan­mark var på for­hånd sik­ker på del­ta­gel­se i EM­slut­run­den i Frank­rig til de­cem­ber med fi­re sej­re i de fi­re før­ste kva­li­fi­ka­tions­kam­pe. Se­ne­ste be­sej­re­de Dan­mark Tjek­ki­et smalt og nå­e­de der­med op på ot­te po­int på før­ste­plad­sen i grup­pe fem.

In­den op­gø­ret hav­de Slove­ni­en fi­re po­int på an­den­plad­sen, og der­med kan Dan­mark ik­ke hen­tes og har nu ti po­int i top­pen af grup­pen.

De to hold fulg­tes ad i før­ste halv­leg, hvor slo­ve­ner­ne var for­an 10-9 ef­ter 20 mi­nut­ter. Dan­mark fik der­ef­ter bed­re fat og gik til pau­se for­an 14-12. år frem i ti­den kan fod­bold­spil­le­ren Al­lan Hø­ven­hoff nu se frem til at skul­le spil­le for Vend­sy­s­sel FF, der net­op er ryk­ket op i Su­per­liga­en. Den nu tid­li­ge­re Thi­sted FC-an­fø­rer skif­ter på en fri trans­fer. 28-åri­ge Al­lan Hø­ven­hoff har spil­let fem år i Thi­sted og har i den­ne sa­e­son va­e­ret på ba­nen i 29 kam­pe og har sco­ret to mål i 1. di­vi­sion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.