Skal mø­de fransk ve­te­ran

Ekstra Bladet - - NYHEDER - Tro­els Chri­sten­sen tch@eb.dk

De star­te­de fak­tisk et godt styk­ke tid, før Caroline Woz­ni­a­cki kom i kamp, men Pauli­ne Par­men­ti­er og Alize Cor­net måt­te ka­em­pe helt frem til skum­rings­ti­men, før de to fran­ske kvin­der hav­de få­et af­gjort, hvem der skal mø­de dan­ske­ren i mor­gen.

Det blev den før­ste, der ef­ter me­re end tre ti­mers dra­ma med mas­ser af fø­lel­ses­ud­lad­nin­ger kun­ne stra­ek­ke ar­me­ne i vej­ret med en sejr på 6-7, 6-4, 6-2, og den 32-åri­ge ve­te­ran er ik­ke en ukendt mod­stan­der for Woz­ni­a­cki.

End­nu en gang fa­vo­rit

De mød­tes nem­lig så sent som i Istan­bul for en må­ned si­den, hvor dan­ske­ren ef­ter en ska­de i ma­vere­gio­nen måt­te tra­ek­ke sig ved 1-1 i sa­et. Det var Pauli­ne Par­men­ti­ers før­ste ’sejr’ over en top ti-spil­ler, og hun end­te med at vin­de tur­ne­rin­gen.

Sid­ste år vandt dan­ske­ren en tresa­et­ter på gru­set i Baastad, mens to an­dre dan­ske sej­re på hardcourt lig­ger langt til­ba­ge.

Pauli­ne Par­men­ti­er, der har fjer­de run­de som sit bed­ste re­sul­tat i French Open, be­fin­der sig godt på gru­set, men har ik­ke umid­del­bart facet­ter i sit spil, hvor hun er bed­re end den dan­ske ver­dens­stjer­ne.

Der­for er Caroline Woz­ni­a­cki igen fa­vo­rit i mor­gen.

FO­TO: ALL OVER PRESS

Caroline Woz­ni­a­cki skal op mod Pauli­ne Par­men­ti­er, der i går be­sej­re­de Alizé Cor­net.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.