Fi­na­len vi­ses kun på DR

Ekstra Bladet - - VM-NYHEDER/RESULTATER -

TV2 og DR ple­jer at de­le ret­tig­he­der­ne, når der er slut­run­de på pro­gram­met, og det er da og­så de sta­tio­ner, der sen­der fra som­me­rens VM i Rusland. Men ik­ke alt er, som det ple­jer.

TV2 og DR har så­le­des ind­gå­et en ny af­ta­le, som blandt an­det be­ty­der, at TV2 Play får en vig­tig po­si­tion un­der da­ek­nin­gen. Her vil man nem­lig kun­ne se al­le 64 kam­pe med dansk kom­men­te­ring – og­så i ud­lan­det.

Det mest be­ma­er­kel­ses­va­er­di­ge er dog, at VM-fi­na­len ik­ke bli­ver sendt på bå­de DR og TV2, som der el­lers har va­e­ret en åre­lang tra­di­tion for. Den bli­ver ude­luk­ken­de vist på DR 1.

– Fi­na­len er den sto­re kul­mi­na­tion på en lang tur­ne­ring, og vi er na­tur­lig­vis til­fred­se med, at vi nu har ene­ret­ten til at sen­de kam­pen di­rek­te på flow-tv, si­ger An­ders Kern Bo­je, un­der­di­rek­tør i DR Nyhe­der, iføl­ge tv2.dk, og og­så hos TV2 er der gla­e­de over af­ta­len.

– Vi har gen­nem lang tid haft øn­ske om, at net­op TV2 Play kan sen­de samt­li­ge VM-kam­pe li­ve, og jeg er yderst til­freds med, at det nu er lyk­ke­des, fast­slår TV2’s sport­s­chef, Fre­de­rik Lau­e­sen.

Tips­bla­det

FO­TO: AP

Ma­rio Götze fejrer sej­ren over Ar­gen­ti­na i fi­na­len ved VM i 2014.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.