Zla­tan scorer fan­ta­stisk mål

Ekstra Bladet - - SPORT I TV - MAGNUS DAM NI­EL­SEN FO­TO: LUCA BRUNO

Det har end­nu en­gang va­e­ret en fan­ta­stisk sa­e­son for In­ter, der for la­engst har sik­ret sig den fjer­de Se­rie A-tri­umf på stri­be. En af ho­ve­d­ar­ki­tek­ter­ne bag den flot­te sa­e­son er den sven­ske su­per­stjer­ne Zla­tan Ibra­him­ovic, der før sid­ste spil­ler­un­de har sco­ret in­tet min­dre end 23 mål for klub­ben. Men for at sven­ske­ren skal bli­ve top­sco­rer i liga­en, kra­e­ver det mini­mum to mål fra Zla­tan i da­gens op­gør. Det før­ste la­ver han al­le­re­de ef­ter 12 mi­nut­ter, det sid­ste la­der ven­te på sig. Men ved stil­lin­gen 3-3 og med blot ni mi­nut­ter til­ba­ge af kam­pen får han bol­den in­de i fel­tet, hol­der sin di­rek­te mod­stan­der va­ek og spar­ker den ind med ha­e­len.

Så­dan gik det: In­ter vandt bå­de Se­rie A og Cham­pions Le­ague året ef­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.