Ben­fi­ca vin­der Eu­ro­pa Cup­pen

Ekstra Bladet - - SPORT I TV -

Si­den den før­ste Eu­ro­pa Cup blev spil­let, har den span­ske klub Re­al Madrid vun­det tur­ne­rin­gen fem gan­ge i tra­ek. Men i dag får tur­ne­rin­gen en ny vin­der. Ben­fi­ca mø­der Bar­ce­lo­na i Mester­hol­de­nes Eu­ro­pa Cup-fi­na­le, der bli­ver spil­let i schweizi­ske Bern, og fra tri­bu­ner­ne kan til­sku­er­ne se Bar­ce­lo­na brin­ge sig for­an 1-0 ef­ter 21 mi­nut­ter på mål af San­dor Ko­c­sis. Men der­ef­ter ta­ger po­rtu­gi­ser­ne ske­en i den an­den hånd og ud­lig­ner først til 1-0 og kom­mer se­ne­re for­an bå­de 2-1 og 3-1. Bar­ce­lo­na re­du­ce­rer med 15 mi­nut­ter igen, men kom­mer al­drig til­ba­ge i op­gø­ret.

Så­dan gik det: Ben­fi­ca gen­vandt tur­ne­rin­gen året ef­ter, da klub­ben slog Re­al Madrid i fi­na­len.

FO­TO: IMAGO/ALL OVER PRESS

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.