ØSTERGAARDS PRO­BLEM

Ekstra Bladet - - NEWS -

Skønt de ra­di­ka­les from­hed al­tid er ha­e­vet over kon­kur­ren­ce, prø­ver par­ti­chef Mor­ten Øster­gaard iført en ny rul­le­kra­ve at sa­el­ge en ga­ran­ti for, at han al­drig vil stram­me frem­med­po­li­tik­ken, og at Met­te Fre­de­rik­sen skal gø­re, hvad han si­ger, for at bli­ve stats­mi­ni­ster.

Østergaards pro­blem er, at hund­re­de man­da­ter i tin­get er eni­ge om den hår­de frem­med­linje, og at in­gen gi­der hø­re på ham, for­di han mod- sat va­el­ger­ne bli­ver sta­dig me­re ra­di­kal.

FO­TO: CAR­STEN BUND­GAARD/RITZAU SCAN­PIX

Mor­ten Øster­gaard nu med rul­le­kra­ve.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.