KOMMUNISTER OG VILDSVIN

Ekstra Bladet - - NEWS -

Na­tur­fred­nings­for­e­nin­gens praesident, kom­mu­ni­sten Ma­ria Re­u­mert Gjer­ding, fhv. MF, har få­et en halv snes grøn­ne for­e­nin­ger med på at gå til EU for at op­nå for­bud mod, at der op­stil­les 70 km hegn langs den ty­ske gra­en­se. Det skal hin­dre vildsvin i at smit­te dan­ske tams­vin.

Mil­jø­mi­ni­ster Jakob El­le­mann-Jen­sen har ik­ke no­gen kom­men­tar til sa­gen, si­ger han.

Hov, hov, Jakob. Den går ik­ke. Du er nødt til at va­el­ge stand­punkt, og det er selv­føl­ge­lig be­ta­gen­de at se fru Gjer­ding tig­ge om hja­elp i EU, som hun ha­der.

Hvad dy­re­ne an­går, skal ul­ve­ne nok vi­se vilds­vi­ne­ne vej gen­nem heg­nets plan­lag­te 19 hul­ler. Der­ef­ter mang­ler vi ba­re at flyt­te mol­bo­er­ne ned til gra­en­sen.

FRANDSEN FO­TO: FINN

Ma­ria Re­u­mert Gjer­ding tig­ger om hja­elp fra EU, som hun ha­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.