EN AE­G­TE SUC­CES

Ekstra Bladet - - NEWS -

Hvis man ik­ke kan li­de mu­si­cals, skal man se The Phan­tom of the Ope­ra på Det ny Te­a­ter. Så kan man uund­gå­e­ligt li­de én mu­si­cal.

Jeg hol­der ik­ke op med at be­un­dre Ni­els-Bo Val­bros ev­ne til at dri­ve stor­drifts-te­a­ter med be­ske­dent of­fent­ligt til­skud. Den­ne gang in­ve­ste­rer han 100 mio. kr., og der er 100 folk på sce­nen. No­get af et sats.

Men ta­enk, at no­gen vil­le gø­re te­a­tret til en Føtex for syv år si­den!

FO­TO: MIKLOS SZABO

Så­dan hav­de det ik­ke set ud på Det ny Te­a­ter, hvis byg­nin­gen rum­me­de en Føtex.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.