Helt nor­ma­le og al­min­de­li­ge kri­mi­nel­le

Ekstra Bladet - - NEWS - CLAUS JESSEN jes@eb.dk

Det ud­lø­ste et højlydt gisp i Espe, da sta­er­kt be­va­eb­ne­de be­tjen­te fre­dag af­ten spra­eng­te sig vej gen­nem en uskyl­dig går­de­jers hjem midt i den lil­le syd­fyn­s­ke lands­by.

Først i lø­bet af ef­ter­mid­da­gen lør­dag faldt der helt ro over by­en, da po­li­ti­et kun­ne med­dele, at den højs­pa­end­te si­tu­a­tion ale­ne skyld­tes al­min­de­li­ge, helt nor­ma­le kri­mi­nel­le i en Vol­vo – og ik­ke ter­r­o­ri­ster el­ler kid­nap­pe­re.

Stormet af po­li­ti­et

– Nu er jeg at­ter ro­lig. Men jeg føl­te mig i høj grad ut­ryg, da en po­li­ti­bil plud­se­lig fre­dag holdt på tva­ers af vej­en med blå blink, forta­el­ler 38åri­ge Britt Vil­helm­sen.

Kvin­den og hen­des fa­mi­lie, 37-åri­ge Nick og søn­nen Wil­li­am, bor kun få hund­re­de me­ter fra går­den, som blev af­spa­er­ret og stormet af be­tjen­te­ne.

– En be­tjent for­kla­re­de, at der ik­ke var no­get at va­e­re ban­ge for. For det var ik­ke men­ne­sker, de led­te ef­ter. Be­tjen­ten vil­le dog ik­ke forta­el­le, hvad det så var, der hav­de po­li­tiets in­ter­es­se, be­ret­ter Britt Vil­helm­sen.

Be­lej­ret

Og­så lør­dag var går­den og de na­er­me­ste om­gi­vel­ser be­lej­ret af be­tjen­te og hund­e­pa­trul­jer. Det er sta­dig uvist, hvad be­tjen­te­ne kon­kret led­te ef­ter.

Men til­sy­ne­la­den­de for­lod be­tjen­te­ne ste­det uden at ha­ve fun­det no­get af re­le­vans for sa­gen.

FO­TO: TIM KILDEBORG JEN­SEN

Britt Vil­helm­sen føl­te sig i den grad ut­ryg, da en po­li­ti­bil plud­se­lig holdt på tva­ers af vej­en med blå blink i den lil­le by Espe. Her ses hun sam­men med 37-åri­ge Nick og søn­nen Wil­li­am.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.