Hård Bre­xit ram­mer os

Ekstra Bladet - - NEWS -

Dag for dag bli­ver ri­si­ko­en for, at bri­ter­ne om et halvt år tra­e­der ud af EU uden en af­ta­le stør­re.

En­der det uden en af­ta­le kan det få sto­re kon­se­kven­ser for dan­sker­ne iføl­ge fi­nans­mi­ni­ster Kri­sti­an Jen­sen (V).

– Det kan be­ty­de, at vi ta­ber op til en pro­cent af bnp, det er i stør­rel­ses­or­de­nen af 20 mil­li­ar­der kro­ner, som vi på sigt vil mi­ste, for­di va­ek­sten bli­ver la­ve­re. Det er et va­e­sent­ligt be­løb, si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.