Død un­der Ok­to­ber­fest

Ekstra Bladet - - NEWS -

Tysk po­li­ti le­der ef­ter et kvin­de­ligt vid­ne til et slags­mål ved Ok­to­ber­fest i Mün­chen, der ko­ste­de 58-årig mand li­vet.

Fre­dag af­ten gik det vold­somt for sig i et af tel­te­ne ved Ok­to­ber­fest. To ma­end kom op at slås i en så­dan grad, at den ene se­ne­re dø­de af si­ne ska­der.

Lo­kalt po­li­ti har ef­ter­lyst et vid­ne til slags­må­let.

Den om­kom­ne er en 58årig mand, der un­der slags­må­let på­drog sig så vold­som­me ska­der, at han dø­de af dem kort ef­ter, mel­der po­li­ti­et.

Til­sy­ne­la­den­de har en kvin­de over­va­e­ret slags­må­let og op­tak­ten til det. Der­for har po­li­ti­et bedt hen­de mel­de sig, så det kan bli­ve af­kla­ret, hvad der før­te til det vold­som­me slags­mål.

Kvin­den be­skri­ves som om­kring 40 til 45 år, 170 cen­ti­me­ter høj med en sta­erk fy­sik og blond, krøl­let hår.

An­dre vid­ner be­des og­så mel­de sig, op­ly­ser tysk po­li­ti.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.