Løn­nen ude­blev

Ekstra Bladet - - NEWS - Rise@eb.dk

rer, si­ger Ten­na Scho­er.

– Men hvad med de kun­der, der si­ger, at de ik­ke har mod­ta­get de­res løn?

– De er mu­lig­vis ble­vet for­vir­ret over me­di­eom­ta­len af vo­res it-pro­blem fre­dag og tror, at de og­så skul­le ha­ve løn fre­dag, selv­om de i vir­ke­lig­he­den må­ske re­elt først skal ha­ve den man­dag, si­ger Ten­na Scho­er og fort­sa­et­ter:

– Det kan og­så va­e­re, at de­res ar­bejds­gi­ver ik­ke har ud­be­talt løn, el­ler at over­førs­len ik­ke er gå­et vi­de­re fra ar­bejds­gi­ve­rens bank. Er man i tvivl, er man selv­føl­ge­lig vel­kom­men til at kon­tak­te os.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.