DA TO­NY FIK EN BØ­DE

Ekstra Bladet - - NEWS -

– Har du bil, båd el­ler mo­tor­cy­kel?

– Jeg bor ved Nør­report, og jeg har ik­ke no­gen bil – hel­ler ik­ke de an­dre ting. Jeg er ik­ke hel­lig, men jeg va­el­ger at ta­ge tog og bus og me­tro, og det er for­di jeg bor i by­en, og det pas­ser bedst for mig, si­ger Bis­pe­skov, som spa­rer ud­gif­ter til tog­bil­let­ter, men be­ta­ler for bus og me­tro.

– Hvad be­ty­der det for dig at stå af i Roskil­de?

– Ha ha ha! Ja­men, det be­ty­der det sam­me, som det gør for dig.

– Hvor man­ge bø­der har du få­et i dit liv?

– Jeg fik en i Me­tro­en for nog­le år si­den. Min dat­ter kun­ne sim­pelt­hen va­e­re i de mind­ste sko, der over­ho­ve­det fin­des. Hun var så flov over det. Men jeg er li­ge­som al­le mu­li­ge al­min­de­li­ge men­ne­sker. Jeg hav­de sim­pelt­hen svedt ud, at jeg skul­le ha­ve en bil­let, si­ger To­ny Bis­pe­skov, som ga­ran­te­rer, at han har be­talt den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.