For os uden for Chri­sti­ans­borg hand­ler et valg ik­ke om bog­sta­ver. Det hand­ler om, hvem der for­står vir­ke­lig­he­den bedst

Ekstra Bladet - - DE LYSERØDE MURERE -

PÅ Chri­sti­ans­borg går ti­den med bog­stav­leg. Hvem vil Tul­le va­el­ge? Met­te el­ler Lars? Og hvad med ham der den ra­di­ka­le Mor­ten Øster­gaard? Vil han vir­ke­lig svig­te Met­te? Og så er der Uf­fe El­ba­ek. Per­nil­le Vermund. De er helt ufor­ud­si­ge­li­ge.

MEN i prak­sis har det in­gen be­tyd­ning for os, om

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.