Ut­trup: Jeg be­gik for man­ge fejl

Ekstra Bladet - - SPORT .VM-CYKLING -

INNSBRUCK (Ek­stra Bla­det): Det lyk­ke­des ik­ke de dan­ske kvin­der at for­sva­re Amalie Di­de­rik­sens sølv­me­dal­je fra Ber­gen sid­ste år.

Ce­ci­lie Ut­trup var bed­ste bud på et godt dansk re­sul­tat, men selv­om hun gik med i et an­greb og sad blandt de fi­re for­re­ste midt­vejs i lø­bet, så slap kra­ef­ter­ne op.

– Det var su­per hårdt. Det var en hård om­gang, men jeg be­gik for man­ge fejl, tror jeg. Det var fint at kom­me i ud­brud, men det var ty­de­lig­vis ik­ke det rig­ti­ge ud­brud. Så­dan er det, sag­de hun ef­ter lø­bet til Ek­stra Bla­det. Hol­land­ske An­na van der Breg­gen vandt su­ve­ra­ent for­an au­stral­ske Aman­da Spratt, og Ce­ci­lie Ut­trup måt­te nø­jes med en 23. plads – syv mi­nut­ter dår­li­ge­re end vin­de­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.