Sparv skal hyl­des med T-shirt

Ekstra Bladet - - SPORT SUPERLIGA -

Det er ik­ke hver dag, Tim Sparv la­ver to mål i sam­me kamp. Fak­tisk kun­ne fin­nen ik­ke selv hu­ske, om han var 13 el­ler 14 år, da det se­ne­st ske­te.

Der­for var Jess Thorup da og­så klar med en op­for­dring til ma­te­ri­a­le­man­den i Midtjyl­land.

– Jeg sy­nes, det vil­le va­e­re en god idé at la­ve nog­le Ts­hir­ts med tek­sten ‘jeg var der, da Tim Sparv blev dob­belt målsco­rer’. Han blev end­da snydt for sit hat­tri­ck, da en Ho­bro-spil­ler red­de­de hans af­slut­ning med hån­den i an­den halv­leg, lød det spø­ge­fuldt fra ch­eftra­e­ne­ren.

Me­re mål­sø­gen­de

Ho­ved­per­so­nen selv var ik­ke li­ge så over­ra­sket som re­sten af MCH Are­na over den fin­ske må­l­bo­nan­za mod Ho­bro.

– Jeg er­ken­der, det er til­ba­ge i mi­ne tid­li­ge te­e­na­ge­år, jeg sidst score­de to mål i sam­me kamp, men i al ret­fa­er­dig­hed skal det si­ges, jeg er ble­vet me­re mål­sø­gen­de.

– Jeg har få­et en me­re dy­na­misk rol­le, når jeg spil­ler med Jakob Poul­sen, der er den me­re sta­tio­na­e­re. Der­for tror jeg ik­ke, det var mi­ne sid­ste mål den­ne sa­e­son, sag­de Tim Sparv uden at fortra­ek­ke en mi­ne bag ska­eg­get.

Tim Sparv har nu sco­ret fem mål i si­ne 138 kam­pe for FC Midtjyl­land. Det gjor­de na­e­sten ondt at se på, hvor­dan Ho­bro blev skilt ad i før­ste halv­leg mod me­stre­ne fra FC Midtjyl­land. Klas­se­for­skel­len var så ty­de­lig, at det nor­malt kun er no­get, man ser i po­kal­kam­pe.

Al­lan Kuhn vir­ke­de dog ik­ke som en pres­set mand ef­ter kam­pen, og han kan selv­føl­ge­lig skju­le sig bag an­den halv­leg. Han kan og­så med ret­te på­stå, han har man­ge ska­der i trup­pen, og at de fle­ste hold har prø­vet at ta­be på MCH Are­na. Hel­dig­vis for Ho­bro og Al­lan Kuhn fik bund­hol­det stand­s­et den spil­le­ma­es­si­ge styrtblød­ning i pau­sen, og man slap af­sted med et tre­måls-ne­der­lag.

Det kan me­get vel ha­ve red­det ch­eftra­e­ne­rens job. For nu.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.