Det re­ne Makva­erk

Ekstra Bladet - - SPORT HÅNDBOLD -

op­mun­trin­gen EF­TER mod de fran­ske ver­dens­me­stre i tors­dags blev det en hård lan­ding for de dan­ske kvin­der i går i Aar­hus.

med god ret MAN KAN un­dre sig over, at det var nød­ven­digt for Klavs Bruun at gi­ve si­ne spil­le­re en re­gu­la­er ski­de­bal­le, før de be­gynd­te at ta­ge tin­ge­ne se­ri­øst.

Et ut­ro­ligt slø­set til­ba­ge­løb og en slap hold­ning i for­sva­ret gjor­de, at po­lak­ker­ne midt i før­ste halv­leg kun­ne brin­ge sig for­an 9-6.

I dag ga­el­der det Nor­ge. Der er me­get, der skal re­van­che­res

EK­STRA BLA­DETS SPORTSKOMMENTATOR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.