I fril­uft­stø­jet

V60 tra­ek­ker

Ekstra Bladet - - BILER FORBRUG -

Den sven­ske vild­mark har gi­vet in­spira­tion til me­get, ik­ke mind­ste de halvrå Cross Co­un­try-mo­del­ler fra Vol­vo. Den nye V60 kom­mer nu og­så i en fril­ufts­mo­del, der blandt an­det har få­et op­gra­de­ret af­fjed­ring, så fri­høj­den er 60 mm. hø­je­re end på en al­min­de­lig V60 sta­tioncar, mens fi­re­hjul­stra­ek er stan­dard.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.