VW OG EL­BI­LER

Ekstra Bladet - - BILER FORBRUG -

MEB er en ny flek­si­bel plat­form for el­bi­ler fra VW, Sko­da Se­at og Au­di.

Plat­for­men kom­mer hos VW med bat­te­ri­pak­ker 48 kWh, 62 kWh og 84 kWh. Den mind­ste gi­ver ID. en ra­ek­ke­vid­de på 330 ki­lo­me­ter, den stør­ste en ra­ek­ke­vid­de på 550 ki­lo­me­ter. Den mel­lem­ste ken­des end­nu ik­ke.

VW sa­el­ger i dag elbilerne e-Up og e-Golf, som byg­ger på ek­si­ste­ren­de plat­for­me.

VW vil byg­ge en hel fa­mi­lie af nye el­bi­ler. Det om­fat­ter hat­ch­ba­ck­en ID., SUV'en ID. Crozz, der kom­mer i 2020, samt bus­sen ID Buzz og li­mou­si­nen ID. Vizzi­on, der lan­ce­res i 2022.

I 2025 vil VW-kon­cer­nen pro­du­ce­re 3 mil­li­o­ner el­bi­ler år­ligt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.