BAG OM YA­RIS GRMN

Ekstra Bladet - - BILER TEST -

Byg­ger bro mel­lem den al­min­de­li­ge Ya­ris og ral­ly­bi­len WRC.

Kø­re­e­gen­ska­ber­ne er ud­vik­let på Nür­bur­gring i Tys­kland.

Bi­len hånd­byg­ges på Toy­o­ta-fa­brik­ken i Va­len­cien­nes, Frank­rig.

Dri­ves af en 1,8 li­ters kom­pres­sor­motor på 212 hk, som er ud­vik­let sam­men med Lo­tus.

Al­tid tre­dørs, hvid­la­ke­ret med sort tag og de rø­de og sor­te Ga­zoo Ra­cing­far­ver.

Pro­du­ce­res i 400 num­me­re­re­de ek­sem­pla­rer til Eu­ro­pa og 200 til Ja­pan. De kun­ne kun kø­bes over net­tet og er al­le ud­solgt.

To styk er solgt i Dan­mark.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.