Så da han blev kendt skyl­dig, hav­de jeg ik­ke no­gen far la­en­ge­re. Jeg vid­ste, at en mand, der kun­ne fin­de på det her, han skul­le ik­ke va­e­re i mit liv

Ekstra Bladet - - BILER TEST -

af de man­ge dår­li­ge op­le­vel­ser iso­le­re­de han sig fra om­ver­de­nen i fle­re år. I en pe­ri­o­de kør­te han Eu­ro­pa rundt i job­bet som last­bil­chauf­før – et fag han hav­de ar­vet fra sin far.

I ti­den ef­ter dom­men gik han og­så på jagt i si­ne min­der fra en el­lers tryg og lyk­ke­lig barn­dom, hvor fa­de­ren hav­de ta­get si­ne to søn­ner med til trak­tortra­ek og last­bil-ud­stil­lin­ger. På jagt ef­ter tegn

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.