Elisa­beth, 21 år og fra Holste­bro

Ekstra Bladet - - NEWS - FO­TO: COVERMODEL.DK

– What, hvor vildt! Det hav­de jeg slet ik­ke reg­net med!

Så­dan ly­der det, når den gla­e­de­li­ge nyhed bli­ver mod­ta­get af må­ne­dens Si­de 9-pi­ge, se­xe­de Elisa­beth fra Holste­bro.

– Isa­er for­di jeg ik­ke har gå­et og re­k­la­me­ret med det, så dem, der har stemt på mig, har vir­ke­lig gjort alt for, at jeg vandt. Tu­sind tak!

Ik­ke nok med at Elisa­beth er helt ny på Si­de 9, hun har hel­ler al­drig stå­et for­an en pro­fes­sio­nel før hun fik ta­get bil­le­der til Si­de 9. Der­for er stolt­he­den ma­er­k­bar, hos den ny­slå­e­de vin­der.

– Det er to­talt over­va­el­den­de. Jeg hav­de på in­gen må­de reg­net med at folk faldt så­dan for mi­ne bil­le­der, da det er før­ste fo­tos­hoot jeg no­gen­sin­de har del­ta­get i.

– Så jeg må da kun­ne et el­ler an­det. Jeg er i hvert fald su­per­stolt og tak­nem­me­lig over tit­len!

Må­ne­dens Si­de 9-pi­ge De­butan­ten Elisa­beth

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.