Ba­e­re­dyg­ti­ge laks op­dra­et­tes på land

Fisk & Fri - - VANDET RUNDT -

To ste­der i Dan­mark pro­du­ce­res der ba­e­re­dyg­ti­ge laks i op­dra­etsan­la­eg på land, hvor der er styr på foru­re­nin­gen bå­de med hen­syn til ud­led­ning af stof­fer og til ri­si­ko­en for at tam­me laks unds­lip­per og blan­der sig med vild­laks. Desva­er­re er det ik­ke mu­ligt at kø­be de land­pro­du­ce­re­de laks i Dan­mark, for he­le pro­duk­tio­nen sa­el­ges i USA.

Det er dy­re­re at pro­du­ce­re laks på land, og dan­ske for­bru­ge­re vil ik­ke be­ta­le mer­pri­sen, men er åben­bart li­geg­la­de med pro­duk­tions­me­to­den og de ne­ga­ti­ve kon­se­kven­ser og va­el­ger den bil­li­ge nor­ske hav­brug­s­laks, be­ret­ter Po­li­ti­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.