Us-pra­esi­dent Ge­or­ge H. W. Bush ha­ed­ret

Fisk & Fri - - VANDET RUNDT -

I 2014 blev USA’S pra­esi­dent nr. 41 Ge­or­ge H. W. Bush (den gam­le Bush) ha­ed­ret med livslangt ae­res­med­lem­skab i Ame­ri­can Sport­fis­hing As­so­ci­a­tion, og sidst i 2015 blev han så yder­li­ge­re be­røm­met, for­di han bå­de som vi­ce­pra­esi­dent og pra­esi­dent yde­de en stor ind­sats for lyst­fi­ske­ri, fi­ske- og mil­jøple­je og bor­ger­nes ad­gang til fi­ske­van­de – og så er han »a pret­ty good ang­ler him­self«. Så­dan lød mo­ti­ve­rin­gen i hvert fald, da han blev op­ta­get i bas­sfi­ske­ri­ets Hall of Fa­me.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.