Fisk på­vir­ket i nat­klub

Fisk & Fri - - VANDET RUNDT -

Dyr­ven­ner­ne i PETA (Pe­op­le for Eti­chal Tre­at­ment of Ani­mals) har set sig gal på en nat­klub, der hol­der åbent en gang om må­ne­den på det for­nem­me At­lan­tis Ho­tel på de kun­stigt an­lag­te øer, Palm Islands ud for Du­bais kyst. Nat­klub­ben De­ep Un­der åb­ner nem­lig i ho­tel­lets akva­ri­e­om­rå­de, hvor ha­jer, pil­rok­ker og an­dre stak­kels hav­dyr iføl­ge PETA bli­ver stres­se­de af stø­jen­de fest­g­la­de men­ne­sker og høj mu­sik i en grad, så »dy­re­ne i fru­stra­tion kan fin­de på at an­gri­be hin­an­den«. PETA op­for­drer til boy­kot af nat­klub­ben, forta­el­ler Po­li­ti­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.