Fau­na­foru­re­ning

Fisk & Fri - - VANDET RUNDT -

Den højt­lig­gen­de gra­en­se­sø, Ti­ti­ca­ca mel­lem Bo­li­via og Peru hu­ser en hel del ør­re­der, hvil­ket er knap så godt. Ør­red­be­stan­den stam­mer fra en ga­ve fra USA, som ud­sat­te dem til­ba­ge i 1938, for­di man men­te det vil­le for­bed­re sø­ens fi­ske­be­stand til gavn for de lo­ka­le be­bo­e­re. Gan­ske vist tri­ves ør­re­der­ne i bjergsø­en 3812 me­ter over havet, men desva­er­re på be­kost­ning af an­dre dyr. Ør­re­der­ne har for la­engst ud­kon­kur­re­ret sø­ens stør­ste og vig­tig­ste fisk »Ti­ti­ca­ca-ore­sti­as«, og for det an­det er den li­ge nu en al­vor­lig trus­sel mod den ene­stå­en­de ka­em­pe­frø, Tel­ma­to­bi­us cu­lerus, for­di den ae­der frø­ens ha­le­t­ud­ser, skri­ver Born­holms Ti­den­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.