Sja­el­den haj

Fisk & Fri - - VANDET RUNDT -

Sidst i novem­ber var der føl­gen­de nyt på www.fa­ce­book.com/fi­ske­at­las. Hi­sto­ri­en er, at en ung brug­de (en hun) desva­er­re gik i et hum­mer­trawl i na­er­he­den af An­holt. Fi­ske­ren kun­ne ik­ke få den 4 m lan­ge haj ge­nud­sat, da den var for tung og var fil­tret ind i traw­len. Da brug­den er fre­det, blev fi­ske­ri­kon­trol­len kon­tak­tet og det blev be­slut­tet at gem­me haj­en i den vi­den­ska­be­li­ge sam­ling på Sta­tens Na­tur­hi­sto­ri­ske Mu­se­um. Den sto­re haj er en sja­el­den ga­est i dan­ske far­van­de og der er kun re­gi­stre­ret nog­le få i den pe­ri­o­de at­las­set har va­e­ret i gang. Haj­en lå til skue for pres­sen og nys­ger­ri­ge me­d­ar­bej­de­re på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, og bag­ef­ter blev den kon­ser­ve­ret så den kan gø­re gavn i ud­stil­lin­ger og til forsk­ning de na­e­ste par hund­re­de år. Haj­en ve­je­de som le­ven­de om­kring

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.