Blå ju­lemad

Fisk & Fri - - VANDET RUNDT -

Spi­ste du for me­get i ju­len 2015, så bur­de du må­ske over­ve­je at gå over til tysk ju­lemad. I Tys­kland er der tra­di­tion for fisk på ju­le­bor­det, og fest­må­l­ti­det er »Blå Kar­pe«, som har va­e­ret en yn­det ju­le- og nytårs­ret hos bor­ger­ska­bet i de nordty­ske hav­ne­by­er og her­fra er tra­di­tio­nen bl.a. nå­et til søn­derjy­ske køb­sta­e­der. Hvis du vil til­be­re­de blå kar­pe, så husk, at det er slim­la­get på fi­sken der gi­ver den blå far­ve. Hvis man vil la­ve blå kar­pe, er det alt­så vig­tigt, at man ik­ke skra­ber el­ler ren­ser fi­sken for ska­el ud­ven­digt, og hel­ler ik­ke fry­ser den, da det vil øde­la­eg­ge slim­la­get, skri­ver ma­dabc.dk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.