Løft fød­der­ne

Fisk & Fri - - VANDET RUNDT -

Bil­da­ek og skoså­ler sen­der hvert år 5.000 ton mi­kro­p­last ud i det dan­ske vand­mil­jø. Det frem­går af en ny re­de­gø­rel­se ud­ar­bej­det af Mil­jøsty­rel­sen. Det er usik­kert, hvor stor en mil­jøtrus­sel de små plast­styk­ker ud­gør, men det er tid­li­ge­re på­vist, at mi­kro­p­last kan op­ta­ges i fø­de­ka­e­den via vand­plank­ton. Her­ef­ter kan det med mel­lem­sta­tion i fisk en­de i bå­de hav­pat­te­dyr, fug­le og men­ne­sker. Der­u­d­over ad­va­rer Dtu-pro­fes­sor Tor­kel Gis­sel Ni­el­sen, der er en af for­fat­ter­ne bag re­de­gø­rel­sen, om, at pla­sten kan op­sam­le mo­le­ky­ler fra gif­ti­ge ke­mi­ka­li­er, der så­le­des og­så kan kom­me ind i fø­de­ka­e­den. Iføl­ge re­de­gø­rel­sen ud­le­des der hvert år mel­lem 5.500 og 13.900 ton mi­kro­p­last i den dan­ske na­tur, op­ly­ser ing.dk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.