Mas­se­død

Fisk & Fri - - VANDET RUNDT -

Om­kring 340 sejl­hva­ler er ble­vet fun­det dø­de ved Chi­les kyst på en fjer­nt­lig­gen­de ø i Pan­ta­go­ni­en. Det er før­ste gang, at så man­ge hva­ler er fun­det dø­de på sam­me sted. For­sker­ne har sendt en eks­pe­di­tion til ste­det for at ta­el­le de dø­de hva­ler, som er skyl­let op på et ek­stremt øde be­lig­gen­de sted me­re end 2.000 ki­lo­me­ter syd for Chi­les ho­ved­stad, San­ti­a­go.

– Det er et dom­me­dags­ag­tigt syn. Jeg har al­drig set no­get lig­nen­de, si­ger hav­bi­o­log Vre­ni Haus­ser­man, fra forsk­nings­cen­tra­len Hu­i­nay.

Der er in­gen yd­re ska­der at se på de dø­de hva­ler, og det an­ta­ges, at de er dø­de af en virus el­ler af gif­ti­ge al­ger. Sejhva­len, der er den tred­je­stør­ste af fin­hva­ler­ne, bli­ver 12-16 me­ter lang og ve­jer 20-30 ton, skri­ver Ritzau/ AFP.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.