Hav­bars i den øst­li­ge Øster­sø

Fisk & Fri - - VANDET RUNDT -

Hav­bar­sen er en mid­del­stor rov­fisk, der for­u­den at va­e­re en vig­tig dam­brugs­fisk syd­på, er be­gyndt at op­tra­e­de hyp­pi­ge­re i dan­ske far­van­de. Der bli­ver lan­det en del i Ska­gerak og Nord­s­ø­en og selvom den har va­e­ret her he­le ti­den, bli­ver der fle­re og fle­re, skri­ver dr.dk/vi­den. Det kan no­teskri­ve­ren be­kra­ef­te, idet der i far­van­det li­ge ud for hans ha­velå­ge på Nord­born­holm i be­gyn­del­sen af novem­ber blev fan­get en hav­bars på 3 kg i skrub­be­garn. Det er så­vidtvi­desik­ke­sket­før.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.