Stang­kra­es til det let­te pre­da­tor­spin

Fisk & Fri - - GREJNYHEDER -

Westin er blandt an­det kendt for de­res su­per­fe­de kom­pro­mis­lø­se sta­en­ger – og den nye Powers­had 8’/240 cm MH 15-40 gram er in­gen ud­ta­gel­se. Selvom stan­gen har mas­ser af ry­grad til at la­eg­ge pres på en stør­re fisk, er der og­så ta­le om en ek­stremt føl­som og de­li­kat stang, hvor man re­gi­stre­rer det mind­ste puf til ag­nen selv på stor af­stand. Kul­fi­ber­stan­gen, der har Qu­at­tro Cross for­sta­er­k­nin­ger i bund­de­len er mon­te­ret med topkva­li­tets EVA-hånd­tag, Fuji SKSS hjul­hol­der og ProWrap lav­pro­fil be­vik­lin­ger. Pri­sen for den­ne su­pe­re­le­gan­te pre­da­tor­stang, der hånd­te­rer alt fra ged­der, san­dart og sto­ra­bor­rer – til stør­re havørred er 3999 kro­ner. Na­er­me­ste for­hand­ler hen­vi­ses fra Fair­po­int Out­do­ors på 48 10 38 00.

Fisk & Fri har te­stet Powers­had 8’og kan

kon­sta­te­re, at der er ta­le om en fjer­let for­nø­jel­se, der hånd­te­rer det prak­ti­ske fi­ske­ri til topka­rak­te­rer. Stan­gen er helt per­fekt til min­dre og mel­lem­sto­re shads samt hard­baits op til cir­ka

50 gram.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.