Re­lea­se-tak­ler – klar til fi­ske­tu­ren!

Fisk & Fri - - GREJNYHEDER -

In­ter­es­sen for re­lea­se-tak­ler, der gi­ver en mar­kant for­ø­get lan­dings­ra­te samt er me­re skån­somt over­for fi­ske­ne, er sta­er­kt sti­gen­de. Hvi­d­ov­re Sport har der­for på utal­li­ge fo­re­spørgs­ler skaf­fet kom­plet­te bin­desa­et hjem – samt er star­tet på at sa­el­ge fa­er­digt bund­ne tak­ler – in­klu­siv en Snur­re­bas­se – til kr. 99 kro­ner. Alt hvad du skal gø­re er at bin­de tak­let for en­den af din li­ne og fi­ske. Let­te­re bli­ver det ik­ke. Det vil dog va­e­re en for­del at kun­ne bin­de tak­let selv, så du ek­sem­pel­vis kan skif­te kro­ge, hvis de bli­ver slø­ve. Der­for af­hol­der bu­tik­ken he­le 9 kur­ser i at bin­de re­lea­se–tak­ler i lø­bet af vin­te­r­en, hvil­ket du kan la­e­se me­get me­re om på http://hvi­d­ov­re­sport.dk Hør me­re om kur­ser­ne på te­le­fon 36 75 13 15.

Det er en god idé at kø­be et fa­er­digt bun­det ta­kel til at star­te med, så du kan stu­de­re al­le de­tal­jer­ne i ro og mag. Køb der­ef­ter et fa­er­digt re­lea­se­ta­kel kit til 249 kro­ner, hvor du har al­le de­le­ne til at star­te op med at bin­de dine eg­ne tak­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.