For­ka­el fin­gre­ne i kul­den

Fisk & Fri - - GREJNYHEDER -

Hvis du er til var­me fin­gre og god føling med fi­ske­ri­et på en kold vin­ter­dag – så bør du tjek­ke sor­ti­men­tet af hand­sker fra Se­alskinz. Vi har te­stet hand­sken All Sea­son Glove der pra­este­rer bå­de at va­e­re 100% vand­ta­et – sam­ti­dig med at du har fø­lel­sen af høj kom­fort og god be­va­e­ge­lig­hed. Un­der­si­den af blødt skind med per­fekt pas­form gi­ver så god føling med fin­gre­ne, at du så let som in­gen­ting kan fi­ske ek­sem­pel­vis pir­ke og ged­de­agn uden at skul­le ta­ge han­sker­ne af for at ka­ste el­ler pil­le åle­gra­es og lig­nen­de af kro­gen. Selv til havør­red­fi­ske­ri vil du kun­ne fi­ske med dis­se hand­sker non-stop med de tra­di­tio­nel­le tek­nik­ker. Pri­sen er 550 kro­ner og na­er­me­ste for­hand­ler hen­vi­ses fra STM-Sport på te­le­fon 86 14 14 00. www.se­alskinz.com

All Sea­son Glove, der er de­sig­net til at kun­ne bru­ge tou­chscre­ens, gi­ver dig en su­per føling med fi­ske­ri­et sam­ti­dig med, at du er varm og tør.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.