Rig­ti­ge lyst­fi­ske­re abon­ne­rer på Fisk & Fri

Få et ½ års abon­ne­ment og en red­nings­vest for kun kr. 599,-

Fisk & Fri - - FLUOROCARBON FORFANG -

Sik­ker­hed til søs

En red­nings­vest red­der liv, når du er på van­det. I 2011 druk­ne­de 16 per­so­ner i de dan­ske far­van­de,15 af dem bar ik­ke red­nings­vest. Det er der in­gen und­skyld­ning for nu, med det­te su­per­til­bud fra Fisk & Fri og Svend­sen Sport. Imax red­nings­vest er 150 N CE god­kendt. Red­nings­ve­sten er la­vet i kraf­tig cor­du­ra ny­lon, for op­ti­mal kva­li­tet. Al­le se­le bånd er kraf­ti­ge og mon­te­ret med heavy duty be­slag. Au­to­ma­tisk op­pu­ste­lig red­nings­vest, som ud­lø­ses ved be­rø­ring med van­det el­ler ved tra­ek i snor. En red­nings­vest i top kva­li­tet, som kan gø­re en for­skel hvis uhel­det er ude. An­be­fa­les til per­so­ner mel­lem 60 og 120 ki­lo.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.