KAL­LE BERGDAHLS BED­STE FJELDFISKETIPS

Fisk & Fri - - LAPLAND -

La­er at la­e­se van­det – 90% af fi­ske­ne fin­der du på 10% af van­dets are­al.

Pri­o­ri­ter en god praesentation af flu­en frem for flot­te li­ne­bu­er. At ka­ste og at fi­ske er to for­skel­li­ge ting.

Kast hel­le­re pra­e­cist og godt end langt.

Plan­la­eg din va­d­ning og fa­er­den i el­ven.

Glem myter­ne om nor­den­vind, fuld­må­ne og far­ven på flu­e­li­nen. Fi­sken spi­ser uan­set om du ser det el­ler ej. På el­ler un­der over­fla­den.

Fisk ak­tivt og ef­fek­tivt. Be­va­eg dig. Ta­enk kre­a­tivt.

Ud­gå grejhyste­ri­et. Sats på en god, men en­kel udrustning. La­er dit grej at ken­de og fo­ku­ser i ste­det på fi­ske­ri­et.

Hav al­tid en ek­stra stang og et ek­stra hjul med, hvis uhel­det skul­le va­e­re ude.

For­veksl ik­ke te­o­ri­er med ab­so­lut­te sand­he­der.

Det ta­ger tid at la­e­re et vand at ken­de på egen hånd. For­vent at bru­ge mindst en uge, hvis du rej­ser uden gu­i­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.