TRANS­PORT

Fisk & Fri - - STORGEDDE -

Rej­se­mu­lig­he­der (ik­ke in­klu­de­ret) Der er fly­for­bin­del­se til Bo­dø via Oslo fra Kø­ben­havn og Bil­lund. (t/r p.t. fra 1500 kr.) Fra Bo­dø til Va­e­røy sej­ler der fa­er­ge (300 kr.t/r), men der er og­så mu­lig­hed for he­li­kop­ter­trans­port (1500 kr. t/r). I bil er det en lang tur, men selv­føl­ge­lig det bil­lig­ste, hvis man er fle­re i bi­len (bil + 4: 2000 kr. t/r)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.