FAK­TA OM BU­LE­FI­SKE­RI

Fisk & Fri - - STORTORSK -

Bu­le­fi­ske­ri er i alt sin en­kelt­hed fi­ske­ri ef­ter torsk, der står ta­et sam­let fra bun­den og op i van­det, hvor de ses som små el­ler sto­re bu­ler på lod­det – her­af nav­net. Bu­le­fi­ske­ri kan dyr­kes he­le året og kan va­e­re mindst li­ge så ef­fek­tivt om som­me­ren som om vin­te­r­en.

Bu­le­fi­ske­ri for­bin­des og for­veks­les of­te med fi­ske­ri ude­luk­ken­de på gy­den­de fisk, men det er ik­ke helt sandt. Vist bli­ver der fi­sket in­tenst i tor­ske­nes gy­de­pe­ri­o­de, hvor bl.a. de­res rogn er en ef­ter­trag­tet de­li­ka­tes­se, men un­der sel­ve le­gen står tor­ske­ne pelagisk midt i van­det, hvor de ik­ke er til at fan­ge og alt­så ik­ke står i bu­ler på bun­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.