JESPERS FAVORITGREJ TIL MÅLERNE

Fisk & Fri - - STORTORSK -

Det vig­tig­ste grej til et må­l­ret­tet må­ler­fi­ske­ri er selvsagt bå­den og dens elek­tro­ni­ske ud­styr. Men når det er på plads skal sta­en­ger, hjul og li­ner og­så spil­le. Jespers tro va­eb­ner er en 7-fods Ed­ge 3776 bo­at ud­sty­ret med et Shi­ma­no Tri­ni­dad A 16 fyldt med Daiwa Sal­ti­ga bo­at LB80, der skif­ter far­ve hver tien­de me­ter – en li­ne som har va­e­ret god til skrei­fi­ske­ri­et i Nord­nor­ge, men se­ne­re har vist sig at va­e­re enormt slidsta­erk og vel­eg­net til Øre­sund. Gre­jet skal kun­ne hol­de til no­get. Ik­ke kun for­di fi­ske­ne er sto­re, men og­så for­di der fi­skes me­get ak­tivt om bord på First Ti­mer. De tun­ge agn kom­mer op og ned på 30-50 me­ter en del gan­ge i lø­bet af da­gen. Og det sli­der på gre­jer­ne – isa­er på hju­let. For en­den af li­nen har he­le hol­det of­test en »Team Svi­net-pir­ken« som de selv har frem­stil­let til bu­le­fi­ske­ri­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.