Mas­siv regn­bue til ju­ni­or

Fisk & Fri - - PUT AND TAKE NYT -

Den er­far­ne og al­si­di­ge lyst­fi­sker Ni­ko­laj Bi­e­lecki har va­e­ret en tur i Si­mons Put and Ta­ke med ju­ni­or. Det gik over al for­vent­ning, idet sønnen Mat­hi­as fan­ge­de en stor regn­bu­eør­red. Her føl­ger Ni­ko­la­js be­ret­ning.

– Det var rig­tig dår­ligt vejr med regn og rusk, så jeg vil­le af­ly­se den plan­lag­te fi­ske­tur med min søn Mat­hi­as, forta­el­ler Ni­ko­laj Bi­e­lecki til Fisk & Fri og fort­sa­et­ter. – Så­dan skul­le det dog ik­ke gå, da Mat­hi­as ik­ke var til at rok­ke og vil­le af sted til Si­mons Put and Ta­ke.

Nu­vel. Frem­me ved sø­en rig­ge­de vi til med Power­bait og be­gav os hen til bør­ne­sø­en. På det før­ste kast der ske­te ik­ke no­get til at star­te med, men da Mat­hi­as vil­le spo­le hans flåd ind, kom der plud­se­lig en stor fisk ef­ter, som hug­ge­de på hans hvi­de Power­bait. Desva­er­re var han lidt for ivrig, så han fik ik­ke kro­get fi­sken.

Hel­dig­vis er Si­mons Bør­ne­sø en til­gi­ven­de fi­ske­plads, så da Mat­hi­as igen ka­ste­de ud gen­tog det he­le sig en gang til. Den­ne gang fik han kro­get fi­sken og lidt ef­ter kun­ne jeg net­te den­ne regn­bue på he­le 6,7 ki­lo – en enormt stor bør­ne­sø­fisk. – I na­e­ste kast var der min­sand­ten bid igen og den­ne gang var det en rig­tig fin gul­dør­red på 2,9 ki­lo, slut­ter Ni­ko­laj.

Mat­hi­as med sin flot­te regn­bu­eør­red på 6,7 ki­lo fra bør­ne­sø­en i Si­mons Put & Ta­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.