Su­per­til­bud til kyst­fi­ske­ren fra Fisk & Fri

Tegn et ½ års abon­ne­ment på Fisk & Fri og få to sprit­nye su­per­fe­de kys­tagn helt gra­tis.

Fisk & Fri - - PUT AND TAKE NYT -

OGP Sca­le

Ole Gre­ger­sen, Snur­re­bas­sen og Born­hol­mer­pi­lens far, har igen va­e­ret i blink­la­bo­ra­to­ri­et, hvor han det sid­ste år har ro­det med en helt ny stø­be­tek­nik, som net­op er ble­vet de­sign­be­skyt­tet. OGP Sca­le er nav­net på den spe­ci­el­le stø­be­tek­nik, hvor et ska­el­møn­ster i re­lief, ska­ber re­flek­ser, der ses med for­skel­lig styr­ke og genskin fra for­skel­li­ge vink­ler. Det­te gi­ver en helt unik visu­el ef­fekt, der sim­pelt­hen ba­re får de sølvblan­ke til at åb­ne ga­bet. Sam­men med et hal­vår­sa­bon­ne­ment får du Snur­re­bas­sen str. 3 på 18 gram i kob­ber/sort/alu og samt 10 års ju­bila­e­ums ud­ga­ven af Born­hol­mer­pi­len i 26 gram i alu/sort. Beg­ge har en va­er­di af 75 kr. styk­ket.

Hvis du er abon­nent el­ler har va­e­ret det in­den for de sid­ste tre må­ne­der, kan du ik­ke be­nyt­te dig af

det­te til­bud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.